Chapitres et versets citant Sir��

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 11.42 Adina the son of Shiza the Reubenite, a captain of the Reubenites, and thirty with him, sy Adina, zanak' i Siza Robenita, mpifehy ny Robenita, ary ny namany telo-polo lahy koa, Adìna, zanak' i Sirà Robenita, lehiben' ny Robenita, ary telo-polo lahy niaraka taminy; Adina fils de Shiza le Rubénite, chef des Rubénites et responsable des Trente,