Iharanandriana
"Le Casque de Behenjy"
2003/10/24 17:07
19° 11' 00" S 47° 29' 30" E