chariottransversal   
kalesy mitsivalana
chariot transversal [SLP 1986]