psychanalyse   
psikanalizy
psychanalyse [SLP 1986]