galet   
andrim-pamolahana
galet [SLP 1986]
gale
galet [SLP 1986]
kilonjy
kodiam-baravarana
galet [SLP 1986]
vatokilonjy
galet [SLP 1986]